Iso Trade Drążek Rozporowy Srebrny 100 Cm 200Kg

32,89 

Opis

DR��EK ROZPOROWY

�atwy monta� i demonta�

p�ynna regulacja

dodatkowe gumowe podk�adki z wkr�tami dla pewniejszego zamocowania

miejsca uchwyt�w wy�o�one piank� neoprenow�

SPECYFIKACJA

materia�: stal

d�ugo��: 61-100cm

waga dr��ka: 1,7kg

Dr��ek montuje i demontuje si� w bardzo �atwy spos�b, dzi�ki gumowym ko�c�wkom po obu stronach. Po monta�u nie zostaje najmniejszy �lad. Wykonany jest ze stali, pokryty piank� neoprenow� dla lepszego chwytu.
Kszta�tuj swoj� sylwetk� za pomoc� dr��ka!
Urz�dzenie pozwala na �wiczenie r�nych partii mi�ni.
To obowi�zkowe wyposa�enie ka�dego dbaj�cego o dobr� kondycj� i �adn� sylwetk�.
GUMOWE PODK�ADKI

zapewniaj� stabilne zamocowanie dr��ka, a tak�e chroni� przed zarysowaniami.

NEOPRENOWE UCHWYTY

pozwalaj� na mocny, bezpieczny chwyt.

GUMOWE PODK�ADKI + WKR�TY

mo�liwo�� zamocowania dr��ka za pomoc� wkr�t�w i podk�adek.

Efekty dzia�ania:
Wystarczy od 1-3 serii dziennie po 8 powt�rze� aby zobaczy� rezultaty ju� po 14 dniach. Dr��ek jest idealnym produktem dla os�b chc�cych poprawi� sylwetk�, si�� oraz koryguj�cych wady kr�gos�upa. Urz�dzenie jest bardzo solidne, ma stabiln� trzykrotnie hartowan� konstrukcj�.
Korzy�ci z u�ytkowania:
– wyrze�bione mi�nie brzucha
– silne, ukszta�towane barki i r�ce
– smuk�a, zgrabna sylwetka.

dr��ek mo�e s�u�y� do wykonywania r�nych �wicze� – nie tylko podci�gania si�, ale tak�e wykonywania brzuszk�w gdy zamontuje si� go blisko pod�ogi.


kask narciarski dla dziewczynki, gsport.pl, infini lava 500, stroje kąpielowe warszawa sklep stacjonarny, rowerek elektryczny, lidl rowerek rehabilitacyjny, kurtka 122, kamizelka damska cienka, sanki slupsk, salewa softshell damski, skakanka czy bieganie, bieżnia domowa tania, wrotki dla dzieci 31-34, ponczo do morsowania męskie, rekawiczki sniegowce dla dzieci, rower dla 3 latka dziewczynka, laweczka do wyciskania, wiosła treningowe, ostrzenie łyżew kraków, buty myśliwskie solognac

yyyyy

Sprawdź to